همکار فایل

تحقیق تقویت کننده های عملیاتی

تقویت کننده های عملیاتی

فرمت: doc قابل ویرایش
تعداد صفحات:19


آشنايي با تقويت كننده هاي عملياتي

تقويت كننده هاي عملياتي، تقويت كننده هاي كوپل مستقيم بوده، كه داراي گين(Gian) خيلي زيادي مي باشند. كه مقدار اين گين را با كمك مقاومت فيدبك مي توان كنترل نمود. اين تقويت كننده ها اكثراً در مدارات خطي بكار مي روند و اغلب در مدارات غيرخطي نيز از آنها استفاده مي شود. يك تقويت كننده عملياتي ايده آل بايستي شرايط زير را دارا باشد.

فهرست مطالب
اآشنايي با تقويت كننده هاي عملياتي (Opamp)
اتصالات تغذيه تقويت كننده هاي عملياتي
تغذیه دوبل
نحوه عملکرد op_amp
استفاده از فیدبک در آپ امپ
آپ امپ در حالت مقایسه گری یا Comparator
تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier)
تغذیه Op-Amp
نکاتی راجع به Op-Amp
Ic ( آی سی) چیست؟
نحوه عملکرد op_amp
استفاده از فیدبک در آپ امپ
آپ امپ در حالت مقایسه گری یا Comparator
تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier)
تغذیه Op-Amp
نکاتی راجب به Op-Amp
تغذیه دوبل 5 ولت

تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
تقویت کننده مستقیم
دنبال کننده و لتاژ
تقویت کننده ولتاژ به جریان
تقویت کننده جریان به ولتاژ
مدار انتگرال گیر
مدار مشتق گیر
مدار جمع کننده
مدار تفریق کننده
خرید