همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی100تن

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی100تن در سال

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 100 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 15/1242ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 15/132 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1110 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه

خرید