همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش صیفیجات گلخانه ای

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی صیفی جات گلخانه ای

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش صيفي‌جات ( خيار ) گلخانه‌اي به ظرفيت 200 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 05/747 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 05/77 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 670 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه

خرید