همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی پرواربندی گوساله

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرواربندی گوساله

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي
ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه

خرید