همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی مواد غذایی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی مواد غذایی
خلاصه طرح


تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول )
ظرفيت : 2075 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 1888 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1700 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
دورة بازگشـت سرمايه: سيزده ماه

خرید