همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی عسل

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی عسل

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه

خرید