همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی خشکبار

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی خشکبار 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 7/1958 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 7/198 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1760 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : پانزده نفر
دورة بازگشـت سرمايه: يازده ماه

خرید