همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی خرما

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی خرما

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت: word ( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : بسته بندي خـرما
ظرفيت : دو هزار تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي
سرمايه گذاري كـل: 54/1405 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 54/145 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : 15 نفر
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

خرید