همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بازیافت مواد پلاستیکی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی باریافت مواد پلاستیکی 

تعداد صفحات: 12صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
ظرفيت : - توليد گرانول از ضايعات پلاستيكي و نايلون 300 تن
توليد نايلون و نايلكس و چاپ روي آن 150 تن
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس
سرمايه گذاري كـل: 1851 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 201 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1650 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )
سود ويژه : 664 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : بيست نفر

خرید