همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی 

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/313 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/33 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 280 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر

خرید