همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه هنرهای تجسمی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه هنرهای تجسمی 

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه هنرهاي تجسمي ( طراحي، نقاشي، گرافيك، مينياتور و خوشنويسي )

ظرفيت : 800 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 45/167 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 45/17 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  9  نفر

خرید