همکار فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی اموزشگاه علوم رایانه

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه  

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه علوم رايانه
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 61/467 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 61/47 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 5/1 سال

خرید