همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه حسابداری

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه حسابداری

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي

تعداد صفحات: 10 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 91/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 91/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه

خرید