همکار فایل

ترجمه مقاله بهینه سازی هزینه انرژی

ترجمه مقاله
بهینه سازی هزینه انرژی از طریق پیاده سازی
تولید همزمان و اتصال میانی شبکه

Energy-cost-optimization-through-the-implementation-of-cogeneration and-grid-interconnection

رشته مهندسی برق


تعداد صفحات انگلیسی: ۵ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۱۵ صفحه

دانلود متن انگلیسی

چکیده

با افزایش آگاهی در زمینه ذخیره انرژی و حفاظت از محیط زیست، کشورهای عربی به سمت توسعه بازدهی در زمینه تبدیل انرژی پیش می روند. معادل ۲٫۷ میلیون بشکه به صورت روزانه می سوزند تا برق کارخانه های حرارتی که نمایده ۹۲ درصد از کل تولید برق در کشورهای عربی می باشد را تامین کند. یک میلیون بشکه به طور سالانه به این مقدار اضافه می شود. که به طور معمول ۴۰ دلار در هر بشکه و هزینه روزانه آن بیش از ۱۰۸ میلیون دلار می باشد.خرید