همکار فایل

پاورپوینت آماده هورمون سیتوکنین گروه کشاورزی

پاورپوینت آماده هورمون سیتوکنین

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 22 اسلاید

مقدمه:
سیتوکینینها ترکیباتی با گروه آدنین هستند که باعث تسریع تقسیم سلولی شده و فعالیتهای تنظیم کنندگی را انجام میدهندو در سال 1955 توسط2 نفر به نامهای میلر و اکوگ  کشف شد.
محققان کشف کردند که سیتوکنین در افزایش میتوزبافت کال توتون در شرایط آزمایشگاهی موثر است.

خرید