همکار فایل

پاورپوینت فیتوکروم گروه کشاورزی

پاورپوینت نور و جوانه زنی بذور


فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 33 اسلاید

قسمتی از متن:
احتیاج به نور برای  جوانه زنی در گیاهان علوفه ای و چمنی خانواده گراس ها (غالب گیاهان نیاز به تاریکی برای جوانه زنی)(مظاهری و مجنون حسینی، 1389)

بذر توتون، تنباکو، کاهو نیاز به نور قرمز برای جوانه زنی دارند. با کشت سطحی این بذور نور قرمز کافی به بذور رسیده و جوانه می زنند.

خرید