همکار فایل

ترجمه بازاریابی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی

ترجمه مقاله انگلیسی
 Digital marketing and social media Why bother
بازاریابی دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی: چرا زحمت؟

تعداد صفحات ترجمه شده : 13صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

چکیده :
تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان ایجاب می‌کند که شرکت‌ها استراتژی‌های بازاریابی خود در حوزه دیجیتال را مورد بازنگری قرار دهند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از تحقیقات مرتبط با این موضوع، بیشتر روی مصرف‌کنندگان تمرکز دارند تا روی شرکت‌ها. به منظور پرداختن به این کاستی، این مطالعه دیدگاه شرکت را اتخاذ می‌کند تا به درک درستی از بازاریابی دیجیتال و استفاده از رسانه‌های اجتماعی و نیز مزایا و موانع آن کمک کند. نسل دوم برنامه‌های مبتنی بر اینترنت شرکت‌ها را قادر به پیاده‌سازی فرم‌های ارتباطی نوآورانه و هم‌آفرینی محتوا با مشتریانشان کرده و بدین وسیله تلاش‌های بازاریابی را بهبود می‌دهند. این مقاله بر اساس یک بررسی روی مدیران بازاریابی نشان می‌دهد که شرکت‌ها برای اتخاذ یک حضور دیجیتال در قالب رسانه‌های اجتماعی، با فشارهای داخلی و خارجی مواجه هستند. میزان تعامل و مشغولیت شرکت‌ها در بازاریابی دیجیتال را می‌توان بر اساس مزایای ادراک شده و استفاده از بازاریابی دیجیتال طبقه‌بندی کرد. برای بهبود تعامل بازاریابی دیجیتال، بازاریابان باید روی تعاملات مبتنی بر رابطه با مشتریان خود تمرکز کنند. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه برخی شرکت‌ها در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها: بازاریابی دیجیتال، صرف بودجه، معیارهای اجتماعی، روند رسانه‌های دیجیتال

خرید