همکار فایل

دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

عنوان:
دانلود پاورپوینت کامل کل کتاب  مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای

فرمت:پاورپوینت
تعداد اسلاید: 108 اسلاید
دسته: مدیریت

کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای از منابع مهم مدیریت اسلامی می باشد. فایل حاضر شامل پاورپوینت جامع و کامل این کتاب در 108 اسلاید می باشد. این کتاب دارای بیست و هفت فصل می باشد کهپاورپوینت کلیه فصلها در این فایل موجود می باشد. لیست فصلها نیز به شرح زیر است:

فصل اول : مکتب و علم
فصل دوم: وجوه تمایز مدیریت " اسلامی " با سایر مکاتب مدیریت
فصل سوم: مدیریت اسلامی یک مقوله مدیریتی است
فصل چهارم: "رهبری " از اصول تفکیک ناپذیر "مدیریت " اسلامی است.
فصل پنجم: با علم "تولید "، انسان "توحیدی " نمی توان ساخت!
فصل ششم مدیریت "علمی "، "علمی " جز علم "تولید " نیست
فصل هفتم: "تولید " باید در خدمت "تعالی " انسان باشد
فصل هشتم: مدیریت اسلامی هنر هماهنگی روابط انسانی است
فصل نهم: مدیریت اسلامی همه بر "شور " است

فصل دهم: مدیر اسلامی باید از صفات رهبری هم برخوردار باشد
فصل یازدهم: "مدیر " در پیکر سازمان مثل "مغز " در بدن "انسان " است
فصل دوازدهم: انگیزه کار بیشتر وجدان "الهی " هر انسان است.
فصل سیزدهم: بر پایه دو اصل نیکوکاری و پرهیزکاری با هم یاری و همکاری کنید
فصل چهاردهم: "ترس " از خدا مؤثرترین عامل کنترل در سازمان
فصل پانزدهم: "مدیر اسلامی " فردی است آزاد در زمان و مکان
فصل شانزدهم: تعریف مدیرت علمی (تولید)
فصل هفدهم: برنامه ریزی
فصل هجدهم: تعیین خط مشی
فصل نوزدهم: تهیه شرح عملیات
فصل بیستم: طریقه اجرای عملیات
فصل بیست و یکم: سازماندهی
فصل بیست و دوم: هماهنگی
فصل بیست و سوم: ارتباطات، نظارت و کنترل
فصل بیست و چهارم: علوم رفتاری و مدیریت اسلامی
فصل بیست و پنجم: مروری کوتاه بر رهبری و ابعاد گوناگون آن
فصل بیست وششم: رهبری و مدیریت اسلامی
فصل بیست و هفتم: رهبری از دیدگاه امام علی (ع)

خرید