همکار فایل

ترجمه تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

ترجمه مقاله انگلیسی


Government-Analysis-of-the-Benefits-and-Costs-of-Regulatio


تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقرراتتعداد صفحات ترجمه شده : 12صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی
. مقدمه
هزینه های مرتبط با ، و مقررات ایمنی، بهداشت و محیطی به طور قابل توجهی در دهه های اخیر افزایش داشته و هم اکنون سالانه به اندازه چند صد میلیارد دلار می باشد.همچنین، به نظر می رسد که احتمالا چنین هزینه هایی در دهه بعد به طور قابل توجهی افزایش داشته باشد. با این وجود، تاثیر اقتصادی مقررات، موشکافی بسیار کمتری را نسبت به هزینه های دولتی تخمین زده شده و مستقیم به خود اختصاص می دهد. مزایای بلقوه اصلاحات نظم دهنده، قابل توجه می باشند.


خرید