همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی استراتژی های رقابتی

ترجمه مقاله انگلیسی


Aligning-operations,-marketing,-and-competitive-strategies-to-enhance performance


هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکردتعداد صفحات ترجمه شده : 18 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :11 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی


1- مقدمه
در مطالعات مربوط به مدیریت راهبردی خدمات، ارتباط راهبردی نزدیک بین استراتژی های رقابتی و عملکردها برای سازماندهی خدمات دارای اهمیت زیادی می باشد. علاوه بر این چنین ارتباطات راهبردی برای بدست آوردن رقابت های در سطح جهانی حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این استراتژی های بازاریابی که سازگاری را بین بازاریابی و استراتژی های بازاری ایجاد می کند برای عملکرد سازمان ها حائز اهمیت می باشد. از این رو چنین فرایندی ضروری می باشد تا ارتباط بین بازاریابی و استراتژی های رقابتی را درک کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه ارتباطات راهبردی تاثیری بر روی عملکرد سازمان ها دارند.

کلیدواژه: فعالیت های خدماتی، تناسب راهبردی، عملیات بانکی، استراتژی

خرید