همکار فایل

پرسشنامه مسير ترقی

پرسشنامه ارزيابی و مسير ترقی دلانگ


تعداد سوالات:  44
فرمت فایل : ورد


هدف : تشخیص قرارگیری فرد در  لنگر گاه های مسير ترقی (شايستگی فنی، خدمت، استقلال کاری، تعيين هويت، تنوع، صلاحيت مديريتی، امنيت، خلاقيت)

خرید