همکار فایل

ترجمه مقاله ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان

ترجمه مقاله انگلیسی

Traces of Ancient Egyptian Culture & Civilization in the story of Samak-e „Ayyar

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

تعداد صفحات ترجمه شده : 19 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :19 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

 تاكنون به تاثير فرهنگ مصر باستان بر فرهنگ و ادب مردمي ايران توجه چنداني نشده، حال آن كه مي ‌دانيم مصر در دوران هخامنشيان در دو نوبت، طي سلسله‌هاي بيست و هفتم و سي و يكم، به مدت در مجموع ١٣٢ سال يكي از ساتراپ‌هاي ايران بوده و در دوران ساسانيان نيز چند سالي ايرانيان بر اين كشور حكومت مي‌كرده‌اند. آنگاه كه كمبوجيه سلسله‌ بيست و هفتم موسوم به فراعنه‌ پارسي را بنيان نهاد، از آغاز نظام سلطنتي در مصر بيش از دو هزار و چهارصد سال مي‌گذشت.

خرید