همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی بهار در نسخه های خطی

ترجمه مقاله انگلیسی

Spring In Persian Manuscripts

بهار در نسخه های خطی فارسی
تعداد صفحات ترجمه شده : 7 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

در دو سوي پس زمينه  تخت كيكاوس، دو درخت با برگهاي هميشه سبز، يكي كمتر و ديگري بيشتر، از محدوده تصوير فراتر رفته اند. در فاصله ميان اين دو درخت و در محور عمودي تخت كيكاوس ، يك درخت بادام با شكوفه هاي سفيدش تصوير شده است. در فاصله اي مشابه، آن سوي درخت چنار، يك درخت هلو با شكوفه هاي صورتي اش قرار دارد و در كنار آن، چند شاخه از يك درخت با برگهاي نورسته و گلهاي ريز سفيدي كه چون نيمتاج بر فراز هر دسته برگ قرار دارند، از بيرون سر به درون محدوده تصوير آورده اند. در فاصله ميان درختان و بر زمينه  زرين آسمان، پرندگان رنگارنگ به پرواز درآمده اند.

خرید