همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی سازمان تجارت جهانی

ترجمه مقاله انگلیسی

ده فایده سازمان تجارت جهانی


 benefits of the WTO trading systemlتعداد صفحات ترجمه شده : 20 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :18 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :
 سیاست حمایت از صنایع داخلی زمانی که کشورهای دیگر با محدود کردن واردات، دست به مقابله به مثل می زنند نیز می تواند شدت یابد. این دقیقا چیزی بود که در دهه های 1920 و 1930 با تأثیراتی فاجعه آمیز اتفاق افتاد. حتی بخشهای خواستار حمایت نیز ضرر کردند. 

خرید