همکار فایل

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

ترجمه مقاله انگلیسی

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

A-secure-domain-name-system-based-on-intrusion-toleranceتعداد صفحات ترجمه شده : 5 صفحه (ورد)

تعداد صفحات لاتین :10صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مدل SDNS
کل سیستم SDNS متشکل از گروه سرور پراکسی، گروه سرور نام DNS، سرور رای گیری و و سرور مدیریت پیکره بندی، همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است می باشد.
درخواست کاربر از طریق دفاع بیرونی به سرور پراکسی می رسد. سرور پراکسی درخواست را به سرور نام DNS منتقل می کند. ورودی کل سیستم یک سرور پراکسی بوده، که در ابتدا به تجزیه و تحلیل قانونی بودن درخواست می پردازد، سپس به درخواست قانونی تایید شده را به یکی از سرورهای نام DNS اولیه انتقال می دهد.

خرید