همکار فایل

ترجمه مقاله همجوشی داده آسنکرون

ترجمه مقاله انگلیسی

همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

Asynchronous-Data-Fusion-With-Parallel-Filtering-Frameتعداد صفحات ترجمه شده : 15 صفحه (ورد)

تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

در سال های اخیر، فناوری همجوشی داده چندحسگر، توجه زیادی را در بسیاری از بخش های نظامی و غیرنظامی به سمت خود کشانده است، و در سطح گسترده ای کاربرد دارد. در حال حاضر، تعداد زیادی از الگوریتم های همجوشی داده برای زمینه ها و محدوده های کاربردی مختلف، ارائه شده است [1-11]. در زمینه تحقیق همجوشی داده های کلاسیک، سیستم چندحسگر اسنکرون که در آن هر حسگر دارای نسبت نمونه برداری مشترک بوده و زمان نمونه برداری یکپارچه می باشد، هیچ یک از اهداف اصلی را شامل نمی گردد.

خرید