همکار فایل

تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

ترجمه مقاله انگلیسی

تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

An-Analysis-of-Particle-Swarm-Optimizers-PSOتعداد صفحات ترجمه شده : 11 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

مقدمه
بهینه سازی بخش مهمی از زندگی روزمره ما را شکل می دهد. بسیاری از مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی و مهندسی دارای پارامترهایی می باشد که می تواند برای ایجاد نتایج مطلوب تر تنظیم گردد.
با گذشت سال ها، تکنیک های بی شماری ایجاد شده است تا چنین مشکلات مربوط به بهینه سازی را حل کند. این مقاله به بررسی عملکرد تکنیک های نسبتا چدید شناخته شده به نام بهینه سازی اشکالات ذرات می پردازد، و این تکنیکی می باشد که به حل مشکلات از طریق شبیه سازی رفتار گروهی می پردازد.

خرید