همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی سندروم

ترجمه مقاله انگلیسی


عقب ماندگی ذهنی: یك نشانه و یك سندروم


Mental-retardation,-a-symptom-and-a-syndromeتعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

چشم‌انداز تاریخی
موقعیت بد اشخاص با ناتوانیهای رشدی وابسته به رسوم و عقاید دوران و فرهنگ یا محل بوده است. در یونان باستانی و رم، بچه‌كشی یك رویه عرف بود. برای مثال در اسپارتا (شهری قدیمی در جنوب یونان)، بچه‌های تازه به دنیا آمده توسط یك شورای دولتی بازرسان بررسی می شدند. اگر آنها مظنون به این بودند

خرید