همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی بیش فعالی

ترجمه مقاله انگلیسی


اختلالاتی به نام کم توجهی، بیش فعالی


Disorder-named-ADHD_mlhfucd7
تعداد صفحات ترجمه شده : 11 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :5 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :

علاوه بر این افرادی که دارای این اختلال هستند با شرایط دیگری نیز مانند افسردگی، دلواپسی و ناتوانی در یادگیری مواجه می شوند در سال 1999 تحقیقات نیم نشان داد که  دو سوم کودکانی که دارای این اختلالات می باشند  دارای شرایط بد دیگری هم مانند مشکلات رفتاری و تحصیلی و همچنین دارای مشکلات عاطفی هستند که شرایط را پیچیده تر می کند.

خرید