همکار فایل

پرسشنامه عادتهای مطالعه

پرسشنامه عادتهای مطالعه

تعداد سوالات:  45
فرمت فایل : ورد


شیوه نمره گذاری و تفسیر

عادتهای بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . توان هر کسی برای پیشرفت تحصیلی کامل (به سختی درک می شود) بستگی به عوامل متعددی دارد. تلاشهایی در جهت رفع پیشرفت تحصیلی بالاتر از طریق بهبود کیفیت آموزش ، موضوعات آموزشی ، محیط های تحصیلی و غیره انجام گرفته است. در بخش دانشجویی نیز ، تلاشهایی در جهت بهبود انگیزش ، رغبت و عادتهای کاری او انجام گرفته است به طوری که او می تواند حداکثر توان خود را به کار برد.

خرید