همکار فایل

پرسشنامه اعتماد بین زنان

پرسشنامه اعتماد بین شخصی (زنان)


تعداد سوالات:  13
فرمت فایل : ورد

روش نمره گذاری و تفسیر

زنان می توانند نمره های خود را در دو زیر مقیاس محاسبه کنند: قابلیت اعتماد (RE) متشکل از سوال های 1 تا 7 و اعتماد عاطفی (ET) شامل سوال های 8 تا 13.

خرید