همکار فایل

گزارش کار ضریب انبساط خطی آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار ضریب انبساط خطی آزمایشگاه فیزیک

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن

آزمایشگاه فیزیک پایه  (١)                                 
هدف آزمایش :
تعیین ضریب انبساط طولی جامدات
وسایل استفاده شده در آزمایش :
دستگاه ترمو گولاتور – دماسنج دیجیتال – میله - میکرومتر


مقدمه آزمایش :
اجسام در اثر گرما منبسط می شوند . انبساط اجسام جامد همگن در تمام جهات صورت می گیرد. اما چون دارای اشکال گوناگون هستند می توان انبساط در بعضی ابعاد اجسام جامد را نسبت به بعد یا ابعاد دیگر نامیده گرفتو.......

خرید