همکار فایل

گزارش کار اندازه گیری ضریب اصطکاک

گزارش کار اندازه گیری ضریب اصطکاک


این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن و فهرست کلی:

هدف آزمایش :
وسایل استفاده شده در آزمایش :
تعدادی وزنه ، نخ وقلاب ،سطح افقی ، سطح شیبدار ، مکعب پلاستیکی.
مقدمه آزمایش :
 بر روی یک سطح افقی حرکت کند پس از مدتی v_0  اولیه سرعت  با  mاگر جسمی به جرم
متوقف می شود و علت توقف آن وجود نیرویی است بنام نیروی اصطکاک .
وقتی جسمی را روی سطح حرکت دهیم نیرویی در مقابل حرکت جسم ایجاد می شود که آن را نیروی اصطکاک می نامند . مقدار نیروی اصطکاک به جنس دو جسم ، ناهمواری های سطوح تماس و نیروی فشار دهنده یک جسم بر جسم دیگر بستگی دارد. اصطکاک بین اجسام جامد به دو شکل اصطکاک لغزشی می باشد.
در جامدات مقدار نیروی اصطکاک  در شروع حرکت زیاد است :ه آن را اصطکاک در حال سکون یا در آستانه حرکت می نامند. جهت نیروی اصطکاک خلاف جهت حرکت واقعی جسم است.
وقتی جسمی روی یک سطح افقی در حال سکون قرار دارد ، نیروهای وارد بر آن عبارت اند از :
 نیروی وزن و نیروی واکمش عمودی سطح

خرید