همکار فایل

گزارش کار آز شیمی اندازه گیری سختی آب

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی

تیتراسیون کمپلکسومتری یا اندازه گیری سختی آب


فرمت فایل Word و قابل ویرایش


قسمتی از متن و فهرست کلی:
عنوان آزمایش : تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)

هدف آزمایش :
تعیین سختی آب به روش کمپلکسومتری
مقدمه تئوری :
آب بصورت مایع ،جامد وگاز در طبیعتوجود دارد.آب فراوان ترین و مفید ترین ترکیب در طبیعت است . آب حلال خوبی برای بسیاری از مواد موجود در طبیعت است. بنابر این آب های موجود در طبیعت خالص نیستند و همواره مقداری مواد آلی و غیر آلی و گاز بصورت محلول در آنها وجود دارد .

خرید