همکار فایل

مقاله انگلیسی کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور

ترجمه مقاله انگلیسی
Sensorless-Induction-Motor-Speed-Control-with-Fast-Dynamic-Torque-Contro
کنترل سرعت موتور القایی بدون سنسور با کنترل گشتاور دینامیک سریع

تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf


1. مقدمه

طرح کنترل گشتاور مستقیم ، کنترل جداگانه ای از گشتاور و جریان ماشین القایی را ایجاد می کند. این طرح دارای ساختار کنترل ساده ای بوده و واکنش گشتاور دینامیک خوب و سریعی را ایجاد می کند. آن همچنین کنترل غیر مستقیمی از جریانات و ولتاژهای استاتور را ایجاد می کند. این طرح در ابتدا توسط دپنبراک مطرح شد و به نام کنترل خودمختار مستقیم (DSC) می باشد. بعدها تاکاهاشی و نوگوچی روش کنترل گشتاور مستقیم را معرفی کردند که اصلاح جزئی از طرح DSC بوده است. DTC محبوبیت زیادی را بعد از معرفی به دلیل طرح کنترل ساده آن بدست اورد.


کلیدواژه- DTC- واکنش گشتاور دینامیک، DTC اصلاح شده ، کنترل سرعت بدون سنسور، ابزار شبیه سازی SEQUELخرید