همکار فایل

دانلود تحقیق آماده با عنوان "هوش"

عنوان: دانلود تحقیق آماده با عنوان "هوش "
دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
تعداد صفحات: 7 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

این فایل شامل تحقیقی در زمینه "هوش " بوده که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه
اندازه گیری هوش
تست های هوش
هوش چندگانه گاردنر
هوش هیجانی ( عاطفی )
ابعاد هوش هیجانی
هوش معنوی
مقایسه هوش معنوی با هوش احساسی
مقایسه هوش معنوی و هوش عقلی (سنتی)
هوش فرهنگی
ابعاد هوش فرهنگی
هوش شهودی
منابع 

خرید