همکار فایل

فناوری جدید به همراه کاربرد

New-technology-innovations-with-potential-for-space-applications
نوآوری های فناوری جدید به همراه پتانسیل هایی برای کاربرد فضایی

تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

مقدمه :
در 14 ژانویه سال 2004، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا برنامه ای را در ارتباط با ناسا اعلام کرد تا با استفاده از تلاش های انسانی و برنامه های رباتیک، منظومه شمسی و فراتر از آن را کشف کنند و حضور انسان را در منظومه شمسی گسترده تر کنند. یعنی تا سال 2020 انسان بتواند به راحتی بر روی کره ما رفت و آمد داشته باشد و این بتواند زمینه ای را برای اکتشافات در مریخ و سیارات دیگر ایجاد کند. و به این ترتیب باعث پیشرفت نوع آوری های فناوری، سطح دانش و زیربناهای مورد نیاز برای اکتشافات،حمایت از تصمیم گیری ها در ارتباط با کشف اهداف مختلف توسط کاوش های انسانی، بهبود مشارکت های بین المللی و تبلیغاتی در جهت منافع امنیتی، اقتصادی و علمی در ایالات متحده امریکا شود. جرج بوش تصریح کرد که علت این اکتشافات و کاوش ها بر مبنای انتخاب های سلیقه ای ما نمی باشد بلکه آن آرزویی می باشد که در قلب تمام انسان ها وجود دارد.خرید