همکار فایل

سیستم های انتقال مونتاژ اتوماتیک

Automatic-Assembly-Transfer-Systems
سیستم های انتقال مونتاژ اتوماتیک

تعداد صفحات ترجمه شده : 14 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :12 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


انتقال متوالی
با توجه به انتقال متوالی، حامل های کاری در یک سرعت ثابتی جا به جا شده در حالی که راس کار حرکت خود را حفظ می کند. زمانی که عملیات کامل شد، راس کار به موقعیت اصلی خود برگشته و مجددا توسط حامل های کاری نگه داشته می شود. متناوبا، راس کاری در یک مسیر دورانی محسوس نسبت به حرکت حامل های کاری جا به جا می شود.
سیستم های انتقال متوالی دارای کاربردهای محدودی در اسمبلی خودکار بوده زیرا راس کار و تجهیزات مربوطه اغلب موارد سنگین بوده و همچنین می بایست به صورت ثابت باشند. همچنین مشکل می باشد تا به قدر کفایت تنظیمات دقیق را بین راس کاری و حامل های کاری در طی فعالیت چرخه حفظ کرده زیرا هر دو مورد در حال جا به جایی می باشند. تجهیزات انتقال متوالی در صنایعی همانند فراوری مواد غذایی یا لوازم آرایشی معمول می باشند به صورتی که بطری ها و ظروف می بایست با مایعاتی پر شوند.خرید