همکار فایل

گزارش کار ۳۰ روزه عمران

گزارش کار ۳۰ روزه عمران
تعداد صفحات: 24
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


روز 14
نصب تیرها بر روی بیس پلیت :
قبل از آنکه تیرها بر روی بیس پلیت ها نصب شود بر روی بیس پلیت ها یک لچکی و یک نبشی جوش داده شد به طوری که وقتی تیر علم می شود بال به پشت لچکی و نبشی در داخل جان تیر آهن قرار گیرد . سپس به وسیله شاقول تیر به صورت عمودی شاقول شده و در نهایت به لچکی و نبشی جوش داده شد و در ادامه یک لجکی و یک نبشی دیگر به بال و جان دیگرتیرها جوش داده شد .


در این گزارش کاراموزی ۳۰ روز  کاری توسط کاراموز توضیح داده شده است

خرید