همکار فایل

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها

عنوان: دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 28 اسلاید
دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت خط مشی گذاری- اصول و مبانی مدیریت و سازمان.

این فایل در زمینه " فرهنگ سازمانی، تعاريف ، نظريات، کارکردها " بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درسهای  مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت خط مشی گذاری- اصول و مبانی مدیریت و سازمان ارائه شده  و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد
نقش فرهنگ سازمانی( استیفن پی.رابینز)
دو نقش عمده فرهنگ در سازمان(ریچارد ال.دفت)
کار کردهای (وظایف)فرهنگ سازمانی(دکتر رضائیان)
ویژگی های فرهنگ سازمانی
عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ محرک خلاقیت و نوآوری:
عوامل تشكیل‌دهندۀ فرهنگ سازمان
شیوۀ شکل گیری فرهنگ سازمان
شیوۀ پيدايش وشکل گيري فرهنگ سازما نی
فرایند جامعه پذیری
انواع فرهنگ
رابطه محيط و استراتژی با فرهنگ سازمانی
عوامل حفظ فرهنگ قوی سازمانی
شیوۀ تغییردادن فرهنگ سازمانی
تأثیرات فرهنگی بر رفتار سازمانی(کينيکي وکريتنر،2003)
اثرات فرهنگ سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
نتيجه

خرید