همکار فایل

پروژه درس كار آفريني

طرح ایجاد مکانهای اطلاع رسانی
پروژه درس كار آفريني

تعداد صفحات: 24
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مقدمه                                                
اين اتفاق در بسياري از زمينه هاي مختلف زندگي ، كه در آنها نوع انتخاب نقش اصلي را دارد اتفاق مي افتد ، براي مثال : در انتخاب رشته ورزشي ، هنري ، تحصيلي ، شغلي و ... .

اين نوع تصميم گيريها موجب پشيماني از اتلاف وقت و هزينه مادي و معنوي شده و چه بسا افرادي بعد از مدتها به اين نتيجه خواهند رسيد كه راه را اشتباه آمده اند و بايد از راه ديگري وارد مي شده اند و اين امر باعث مي شود كه يا اين افراد اجباراً در اين رشته ادامه فعاليت دهند و يا حتي بعد از اين مدت مجبور به خاتمه كار ويا شروع دوباره از نقطه ي ديگري شروع كنند .


فهرست مطالب
 
پيشگفتار
مقدمه
توضيحات درباره طرح
تأثيرات و اهداف طرح
چگونگي كار و فعاليت اين مكانها
چارت تقسيم بندي بخشهاي مراكز اطلاع رساني
شرايط و نحوه ي ايجاد چنين مكانهايي چگونه است ؟
كنترل بصورت دولتي يا واگذاري به بخش خصوصي ؟
ايجاد بخشي براي اطلاع رساني درباره ي كالاها و لوزم مصرفي
نتيجه

 

خرید