همکار فایل

مهندسی معکوس

کتاب مهندسی معکوس.آیا در هنگام تست زنی وقت کم میاورید؟آیا در هنگام امتحان استرس دارید؟دیگر نگران نباشید.این کتاب کمکتان میکند.شامل سه بخش است:1.تست زنی معکوس.2.کاربرد تست زنی همراه با مثال.3.هدایا.مفاهیم این کتاب نسبت به قیمتش خیلی ارزشمندتر هست.مطمعن هستم بهترین تصمیم را میگیرید.عالم . عامل و عاشق باشیم

خرید