همکار فایل

مفاهیم حسابرسی (رشته حسابداری)

فصل هشتم بر اساس کتاب

فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:14 اسلاید

دکتر یحیی حساس یگانه
ماهیت مفاهیم
نواع مفاهیم
روش  ذهنی و مفهومی
مفاهیم اولیه در حسابرسی
مورد استفاده برای ارائه دانشجو و کنفرانسخرید