همکار فایل

راههای تامین خدمات حسابرسی (رشته حسابداری)

پاورپوینت چه راهکارهایی برای انجام خدمات حسابرسی وجود دارد


فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:12اسلاید


اقدامات اولیه
راهکارهای موجود و مزایا و معایب هریک
تشکیل واحد حسابرسی داخلی
خرید خدمات حسابرسی داخلی از ارائه کنندگان آن
مشارکت با سایرر سازمانها و استفاده از یک واحد حسابرسی داخلی مشترک
استفاده بهینه از منابع

خرید