همکار فایل

نمونه گیری(رشته حسابداری)

پاورپوینت نمونه گیری (رشته حسابداری)

فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:10اسلاید

تعریف جامعه ی آمار
شکلهای انتخاب نمونه
روشهای انتخاب نمونه
روش احتمالی تصادفی
روش غیر احتمالی
نمونه های کارشناسی و تخصصی
برآورد حجم نمونه

خرید