همکار فایل

تولید برق از بدن انسان(مهندسی پزشکی)

چگونه بدن الکتریسته میسازد؟

فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:18 اسلاید

روش های برداشت انرژی از بدن
کاربردهای مختلف انرژی برداشت شده از بدن
برداشت کننده ی ترموالکتریک
برداشت کننده ی الکتروشیمیایی
تحقیقات مشاهده ای


توجــــــــه..... توجـــــــــــــه.....توجــــــــــه

نیمی از هزینه این پاورپوینت برای دیزاین مناسب است که به گونه ای طراحی شده که دانشجو بتواند ارائه دهد...بسیار شیک و رسمی

خرید