همکار فایل

دانلود فایل تحقیق سمینار- پایان نامه ی اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي

خرید و دانلود تحقیق سمینار- پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی برق


دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد

ما در این فایل سعی کردیم به موضوعات متفاوت و بسیاری از نکات اصول بنيادي و كاربرد هاي ساختارهاي متامتريال با ضريب شكست منفي

بپردازیم به طوری که علاوه بر کمک در نوشتن پایان نامه ای دقیق وعالی و اجرای سمیناری برجسته جنبه ی آموزش فردی نیز برای یک

مهندس خبره و کار بلد دارد.برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل عبارتند از:

1 – معرفی ساختار های متا متریال و معادلات ماکسول و شرایط مرزی برای ساختار های چپگرد

2 – آشنایی با شرایط آنتروپی در محیط های پراکنده ساز و رزونانس های متعادل و نا متعادل

3 – طراحی و ساخت ساختار های متا متريال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

و بسیاری نکات دیگر.
امیدوارم دانلود این فایل بتواند کمکی برای رسیدن به فردایی بهتر برای شما و آینده ای خوش باشد.

خرید