همکار فایل

سرشت پوياي محيط امروزي سازمانها

عنوان: سرشت پوياي محيط امروزي سازمانها
دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:30 اسلاید

این فایل در زمینه” سرشت پوياي محيط امروزي سازمانها “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

نيروهاي محيطي مؤثر بر فعاليت سازمان
تحول هاي تكنولوژي
تحول هاي سياسي
استراتژيهاي رويارويي با تحول هاي سياسي محيط
تحول هاي فرهنگي/اجتماعي
تحول هاي اقتصادي
سطح برجسته محيط درون سازمان
الگوي همسازي با محيط

خرید