همکار فایل

دانلود پاورپوینت گرايش نوين مديريت

عنوان: دانلود پاورپوینت ساختار گروهي:گرايش نوين مديريت


دسته: مدیریت
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:33 اسلاید

این فایل در زمینه "ساختار گروهي:گرايش نوين مديريت "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
ساختار گروهي
پيشينه و مفهوم گروه

تعريف گروه
انواع گروههاي سازماني
مقايسه جنبه هاي گوناگون انواع گروهها
كاربرد روش گروهي در ارتباط با موقعيتهاي گوناگون
كاربرد شيوه گروهي
دستاوردهاي گروهي
خسارتهاي گروهي
فرآيند تشكيل و راه اندازي گروه
الگوهاي تشكيل و راه اندازي گروه
الگوهاي دگرگونيهاي منابع
الگوي فرآيندهاي گروهي
فعاليت گروه
مراوده ها
عواطف و احساس ها
هنجارها
زير ساخت هنجارهاي گروهي
گروههاي فرآيند كار
گروههاي كار كارساز

خرید