همکار فایل

دانلود فایل تحقیق سمینار- پایان نامه ی استفاده ا ز گراف ها در تشخیص الگوها

خرید و دانلود تحقیق سمینار- پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی کامپیوتر

فرمت : pdf
تعداد صفحات: 63

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد
ما در این فایل سعی کردیم به موضوعات متفاوت و بسیاری از نکات استفاده ا ز گراف ها در تشخیص الگوها بپردازیم به طوری که علاوه
بر کمک در نوشتن پایان نامه ای دقیق وعالی و اجرای سمیناری برجسته جنبه ی آموزش فردی نیز برای یک مهندس خبره و کار بلد دارد.
برخی از موضوعات مورد بحث و بررسی در این فایل عبارتند از:

1 – آشنایی با سیستم های تشخیص الگو و هم چنین آشنایی با الگوریتم های تطبیق گراف
2 – آگاهی از چگونگی نمایش انسان توسط گراف و عملگر های اصلاح در مجموعه ی نود و دو یال
3 – شناخت مراحل سه گانه ی تطابق الگو ها که شامل: ساخت داده اولیه ، آنالیز الگو و دسته بندی الگو می باشد.
و بسیاری نکات دیگر.
امیدوارم دانلود این فایل بتواند کمکی برای رسیدن به فردایی بهتر برای شما و آینده ای خوش باشد.

خرید